Hot Rượu đẳng sâm ngũ vị tử 500ml
Rượu đẳng sâm ngũ v

Trong y học truyền thống, rượu Sâm Ngọc Linh và đẳng Sâm Ngũ Vị Tử là những loại thuốc quý được coi l&agrav